fbpixel
Specialista na levné volání s tradicí již od roku 2002

Nové znění Obchodních podmínek a Ceníků

01.08.2014

Dovolujeme si oznámit změny Veřejných obchodních podmínek a Ceníků našich služeb elektronických komunikací. 

Vážení zákazníci. Vezměte prosím na vědomí změny našich Veřejných obchodních podmínek (VOP) a Ceníků našich služeb. Předesíláme, že nedochází ke změně cen stávajících tarifů, pouze některých doplňkových služeb typu poštovné a podobně. 

Změny VOP se týkají zejména:
 

Nový bod VOP 6.4.: Využívá-li Účastník službu Mobilní CLIP, kdy maskuje Geografické telefonní číslo Služby THS číslem služby VMS, není volání na tísňové linky možné.

Úprava bodu VOP 7.2.4.: Rozšíření možností informování o změně informací o zákazníkovi z „písemně“ na „písemně, e-mailem nebo prostřednictvím aktualizace údajů v Individuální zóně“.

Úprava bodu VOP 8.2.12.: Odstraněn neurčitý odkaz na webové stránky Provozovatele.

Body v odstavci 10.4. byly přepracovány a přečíslovány s následujícími změnami v bodech 10.5.:

10.5. Služby označené jako „neomezené“ se řídí následujícími pravidly:

10.5.1. Poskytovatel v žádném případě neomezuje množství uskutečněných spojení, vyjma bodu 10.5.3.

10.5.2. Účastník nesmí Službu užívat k telemarketingovým aktivitám, automatickému vytáčení či generování provozu, nepřetržitému nebo převažujícímu přesměrování hovorů (vč. užívání Služby jako tzv. „chůvičky“ k hlídání dětí, tzv. „babysittingu“ aj.), k hromadnému rozesílání faxů, Dlouhotrvajícímu spojení a dalším aktivitám v rozporu s běžným užíváním.

10.5.3. Poskytovatel má právo jednostranně okamžitě ukončit poskytování Služby označené jako „neomezená“ těm Účastníkům, kteří užívají Službu v rozporu s některým z ustanovení článku 10.5.2. Všeobecných podmínek. Ukončení poskytování Služby proběhne zpravidla s návrhem na změnu cenového plánu Služby. Poskytovatel je v takovém případě povinen odeslat Účastníkovi Oznámení poskytovatele, ve kterém sdělí tuto skutečnost spolu s předložením návrhu na změnu Služby. Oznámení poskytovatele je v tomto případě provedeno písemně, prostřednictvím doporučeného dopisu s doručenkou a rovněž prostřednictvím elektronické pošty.  V případě, že Účastník s návrhem Poskytovatele na změnu Služby nejpozději do 7 pracovních dní od odeslání Oznámení poskytovatele písemně nesdělí svůj souhlas a ani nedojde k dohodě na jiné změně Služby, je Poskytovatel oprávněn okamžitě po uplynutí této lhůty ukončit poskytování Služby a Smlouva tímto okamžikem zaniká.

10.5.5. Poskytovatel stanovuje podmínky Služby směřující k zabránění zneužívání poskytovaných výhod Služeb (tzv. FUP  – „Fair User Policy“):

10.5.5.1. Poskytovatel stanovuje maximální předpokládatelné chování Účastníka, za které se považuje spotřeba 3000 minut a 3000 SMS za zúčtovací období.

10.5.5.2. V případě překročení maximálního předpokládatelného chování Účastníka mohou být další jednotky účtovány dle Ceníku.

Došlo zejména k vypuštěníPoskytovatel má právo jednostranně okamžitě ukončit poskytování Služby označené jako „neomezená“ těm Účastníkům, kteří ve 3 po sobě jdoucích kalendářních měsících překročí úhrnem 3000 minut spojení za každý měsíc“.

Nový bod VOP 11.15.: Při zřizování Služby může být Kredit nastaven do záporných hodnot a to o takovou sumu, která pokrývá poplatky uvedené v Objednávce, například poštovné, aktivační poplatek, nebo jiné objednané doplňkové služby. Tyto poplatky tak budou jednorázově a neprodleně uhrazeny z prvního zaplaceného Kreditu (zůstatkem Kreditu bude rozdíl mezi záporným Kreditem a dobitým Kreditem).

Změny Ceníků:

Vzhledem k častým dotazům při změnách Ceníků zmiňujeme zejména, že:

 • Paušální měsíční poplatky všech tarifů se nemění.
 • Počet přidělených volných jednotek se nemění.
 • Ceny jednotek se nemění.
 • Přenos mobilního čísla do sítě FAYN zůstává ZDARMA.

Ke změnám dochází u:

 • Poštovné pro doručení SIM karty nebo více SIM karet v jedné zásilce se stanovuje na 99 Kč vč. DPH.
 • Přidělení mobilního čísla z rozsahu FAYN se stanovuje na 49 Kč vč. DPH.
 • Administrativní poplatek při přenosu mobilního čísla ze sítě FAYN (při odchodu) se stanovuje na 290 Kč vč. DPH.
 • Cena aktivace služby Mobilní CLIP se mění z 500 Kč vč. DPH na 199 Kč vč. DPH pro maskovaná čísla z rozsahu mimo mobilní síť FAYN. Pro maskovaná čísla z mobilní sítě FAYN se stanovuje cena 49 Kč vč. DPH.

Stávající Účastníci (zákazníci) mohou v případě nesouhlasu s novými smluvními dokumenty vypovědět smluvní vztah do 1. 9. 2014 dle standardního postupu bez sankce. V opačném případě souhlasí se změnou smluvních dokumentů. Pro zákazníky, kteří učiní objednávku po 1. 8. 2014 platí nové smluvní dokumenty dnem jejich doručení.

Online zákaznická podpora

Novinky

31.07.
2019

Převzetí části zákazníků od společnosti Axfone a dohoda o spolupráci

Axfone k prvnímu září postoupí své koncové a menší velkoobchodní zákazníky společnosti FAYN. Obě společnosti dále...

20.05.
2019

Snižujeme ceny datových balíčků

Nastavili jsme nižší ceny balíčků 500 MB, 1 GB a 5 GB. Aktuálně jsme u všech našich mobilních tarifů...

Další aktuality

Proč zvolit FAYN

 • Nabízíme klasické mobilní i pevné volání
 • Doma či v práci voláte nejlevněji (VoIP), v terénu pak stále výhodně přes GSM
 • Každý se dovolá vám, vy se dovoláte všem
 • Levné ceny volání nebo volání zdarma
 • Umíme i stabilní a rychlý pevný internet
Další informace

Co je VoIP

Využijte své internetové připojení k telefonování a začněte tak volat za bezkonkurenčně nízké ceny. Internetové telefonování (VoIP) je plnohodnotnou náhradou klasické pevné linky, hodí se i pro mobilní telefony.

U klasické pevné linky se hlas přenáší "po drátech", zatímco u internetové telefonie putuje hlas po internetu. Jediné, co pro volání potřebujete, je telefon, který volání umožní.


Více o VoIP
neomezené volání levně