Na většině přístrojů je mobilní internet dostupný bez zvláštního nastavování. Ale pokud jej přece jenom potřebujete nastavit manuálně, zde je postup:

V zákaznické zóně muj.fayn.cz přejděte do Nastavení - Mobilní data. Zde si zvolíte, jaký balíček mobilních dat chcete. Případně připojením k mobilnímu internetu bez vybraného balíčku si aktivujete denní mobilní balíček. 

Jak již bylo řečeno, přístup k internetu by měl na většině telefonů fungovat již z výroby, bez složitého nastavování (samozřejmě, musíte si mobilní data na telefonu povolit). Případně si můžete nakonfigurovat přístroj podle následujících parametrů sami manuálně. Najděte ve svém mobilním telefonu sekci Nastavení. Pro APN přístupový bod zadávejte "internet-q" nebo "internet" a jméno „GPRS Web“.

Manuální nastavení mobilního internetu a MMS pro Android

Možnosti nastavení mobilního internetu na telefonech se systémem Android najdete v sekci Nastavení - Další nastavení - Mobilní sítě - Názvy přístupových bodů.  Další nastavení viz obrázky:


 

Vzorová konfigurace mobilního internetu a MMS na systémech Android. 

MMS na většině přístrojů nefungují bez aktivních (a hrazených) mobilních datových přenosů!

V zahraničí si musíte na většině telefonů v nastavení povolit čerpání dat v roamingu!