fbpixel
Specialista na levné volání s tradicí již od roku 2002

Dobíjení a platby

Za službu FAYN můžete platit více způsoby. Vyberte si ten, který Vám nejvíce vyhovuje.

Dobití kreditu online (platební kartou)

Nezapomeňte prosím níže uvést identifikátor/variabilní symbol. Najdete jej v zákaznickém účtu muj.fayn.cz (vpravo nahoře).

Platba kartou za kredit

Zaplatit kartou
Můžete platit kartou typu Maestro Můžete platit kartou typu MasterCard Můžete platit kartou typu Visa Můžete platit kartou typu Visa Eelctron Verified by Visa

Dobití kreditu bankovním převodem

Veškeré dobíjení provádějte na náš bankovní účet č. 2600789702 / 2010 (číslo účtu a fakturační údaje naleznete i zde) a jako variabilní symbol vždy uvádějte Identifikátor klienta (ten jsme Vám zaslali v e-mailové zprávě na Vaši kontaktní e-mailovou adresu ihned po dokončení objednávky). Identifikátor naleznete také ve své Individuální zóně v záložce Nastavení uživatele.

Celá zaslaná částka bude připsána do kreditu.

Dobití proběhne do 15 minut od připsání platby na náš bankovní účet.

Pozor! V případě, že uvedete nesprávný variabilní symbol, nebude kredit připsán k Vašemu telefonnímu účtu. Doporučujeme vždy zkontrolovat, zda byla platba do kreditu úspěšně připsána. V případě nesrovnalostí kontaktujte Zákaznické centrum.

Zvolte si jak chcete za služby platit

 • Kredit Dobíjíte si kredit v libovolné výši. Z kreditu se Vám odečítají uskutečněné hovory a případné měsíční poplatky.
 • Faktura Platíte za služby zpětně na fakturu. Jednou měsíčně Vám vyúčtujeme uskutečněné hovory a případný měsíční poplatek.

Jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Varianta: Kredit

Lze jí využít ke kterémukoli z nabízených tarifů.

Z kreditu se odečítají uskutečněné placené hovory a v případně tarifů s volnými minutami i měsíční poplatky. Kredit je nutné navýšit v libovolné výši, minimálně jednou za 6 měsíců.

U tarifů s měsíčním poplatkem, EXCLUSIVE, FAMILY, ULTRA, TOP, MEDIUM, TURBO a EXTRA (i u ostatních v minulosti nabízených tarifů), se vždy 1. den v měsíci odečte z Vašeho kreditu měsíční poplatek a budou Vám přiděleny volné minuty. Z tohoto důvodu, by měl být k 1. dni v měsíci, zůstatek kreditu na Vašem telefonním účtě minimálně ve výši měsíčního poplatku (nebo měsíčních poplatků – záleží na tom, kolik telefonních linek máte), tak aby byl i po stržení poplatku zůstek kreditu kladný. Dostane-li se stržením měsíčního poplatku Váš kredit do záporného stavu, bude poskytování služeb omezeno.

 • Sazby za hovorné u VoIP linky Vám budou strženy okamžitě s ukončením každého hovoru.
 • Při poklesu kreditu do nulového nebo záporného zůstatku dojde k omezení služeb – je třeba dobít kredit.
 • Daňový doklad za dobití kreditu obdržíte do své individuální zóny v nejbližší pracovní den, po připsání platby na náš bankovní účet. Odeslání dokladu pozemní poštou (obyčejné psaní) je pouze na vyžádání - v tomto případě bude účtován poplatek dle aktuálního ceníku, který bude stržen z Vašeho kreditu. Zaslání dokladu pozemní poštou je možné pouze na území České republiky.

Varianta: Faktura

Lze jí využít ke kterémukoli z nabízených tarifů.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Minimální měsíční fakturovaná částka je vždy 100 Kč bez DPH. Tento typ placení je tedy vhodný pro všechny zákazníky, kterých měsíční útrata (hovorné i včetně případného měsíčního poplatku) je rovna nebo vyšší než 100 Kč bez DPH.

U tarifů s měsíčním poplatkem, EXCLUSIVE, FAMILY, ULTRA, TOP, MEDIUM, TURBO a EXTRA (i u ostatních v minulosti nabízených tarifů), se vždy 1. den v každém měsíci přidělí voné minuty.

U této varianty si můžete zvolit, zda chcete fakturované částky uhradit převodem z účtu, inkasem z účtu nebo přes SIPO. V případě Inkasa a SIPO je nutný Váš souhlas, který můžete dát i dodatečně pomocí formuláře nebo jej uvedete přímo ve smlouvě.

 • Vyúčtování služeb za celý uplynulý měsíc provedeme vždy do 15. dne následujícího měsíce.
 • Fakturu a výzvu k úhradě od nás obdržíte e-mailem (na Váš kontaktní e-mail) a bude vložena do Vaší Individuální zóny nejpozději do 15. pracovního dne každého měsíce.
 • Při prodlení s úhradou služeb Vás upomeneme a po vypršení náhradní lhůty stanovené v upomínce dojde k zablokování služeb. Následně může dojít také k předání pohledávky k vymáhání třetí straně. Doporučujeme fakturu uhradit vždy nejpozději do data splatnosti uvedeného na faktuře.

Jak hradit faktury?

Veškeré úhrady provádějte na náš bankovní účet č. 2600789702/2010 . Jako variabilní symbol vždy uvádějte variabilní symbol uvedený na faktuře.

Pozor! V případě, že uvedete nesprávný variabilní symbol, nebude platba účetním systémem rozpoznána a Vaše faktura bude evidována jako neuhrazená. To by mohlo vést k zablokování služeb a případnému vymáhání pohledávky. Vždy si prosím zkontrolujte správnost údajů při zadávání platby. V případě neuhrazené faktury vždy obdržíte upomínku (na kontaktní e-mail). Ve Vašem zájmu na ni bezodkladně reagujte, abychom společně možné nesrovnalosti vyřešili.

Jak přejít z dobíjení kreditu na fakturu?

Standardně je po aktivaci telefonního účtu nastavena varianta Kredit. Pokud při aktivaci telefonního účtu zvolíte variantu Faktura, obdržíte na svůj kontaktní e-mail smlouvu, kterou je nutné podepsat a odeslat zpět na Zákaznické centrum. Po obdržení smlouvy Vám typ účtování neprodleně změníme. V případě, že jste při aktivaci telefonního účtu zvolili variantu Kredit a nyní máte zájem o variantu Faktura, zašlete svoji žádost o tuto změnu (e-mailem) na Zákaznické centrum, které Vám smlouvu připraví a odešle k podpisu.

Aktivace tarifu s měsíčním poplatkem

V případě, že si objednáte tarif s měsíčním poplatkem, je potřeba neprodleně dobít kredit.

Online zákaznická podpora

Novinky

01.12.
2020

Snižujeme ceny mobilních dat a tarifu REMIX

Oznamuje snížování cen mobilních datových balíčků, u denního balíčku pak navýšení kapacity za stávající cenu....

12.05.
2020

Nové ceny volání a SMS z ČR do EU

Nižší ceny volání z Česka do EU vstupují v platnost k 15. 5. 2020. Maximální ceny, které je možné dle nové...

Další aktuality

Proč zvolit FAYN

 • Nabízíme klasické mobilní i pevné volání
 • Doma či v práci voláte nejlevněji (VoIP), v terénu pak stále výhodně přes GSM
 • Každý se dovolá vám, vy se dovoláte všem
 • Levné ceny volání nebo volání zdarma
 • Umíme i stabilní a rychlý pevný internet
Další informace

Co je VoIP

Využijte své internetové připojení k telefonování a začněte tak volat za bezkonkurenčně nízké ceny. Internetové telefonování (VoIP) je plnohodnotnou náhradou klasické pevné linky, hodí se i pro mobilní telefony.

U klasické pevné linky se hlas přenáší "po drátech", zatímco u internetové telefonie putuje hlas po internetu. Jediné, co pro volání potřebujete, je telefon, který volání umožní.


Více o VoIP
neomezené volání levně