Nabízíme kvalitní a férové služby, ale bez trochy té "právničiny" to nejde. Služby FAYN Telecommunications se řídí 1) Všeobecnými obchodními podmínkami, 2) Ceníkem a případně 3) Smlouvou.

Všeobecné obchodní podmínky stáhnete pod odkazem níže v aktuálním znění. Můžete si též přečíst naše zkrácené podmínky, které vypichují nejdůležitější body a najdete je dole na této stránce. Věnujte též pozornost Ceníku služeb. Služby hrazené z kreditu si vystačí se Všeobecnými obchodními podmínkami a Ceníkem, služby hrazené zpětně na fakturu obsahují ještě Smlouvu. Dle zákona upozorňujeme na možnost odškodnění při prodlení s přenosem čísla. Také dle zákona poskytujeme tzv. Shrnutí smlouvy, které obsahuje zákonné informace ke každé konkrétní službě – Shrnutí smlouvy najdete na stránce s objednávkou služby, takže se s tímto dokumentem můžete seznámit předem, přičemž při dokončení Objednávky musíte potvrdit, že jste se s našimi smluvními dokumenty seznámili. Je důležité si stáhnout smluvní dokumenty pro účely dokumentace, pozdějšího použití a reprodukce v nezměněné podobě. 

Dále se prosím seznamte s našimi zásadami ochrany osobních údajů

Prepaid (platba předem - kredit) se řídí výše uvedenými Všeobecnými obchodními podmínkami. Doplňková "Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací - postpaid" se uzavírá pouze v případě postpaid (fakturace).

Archiv smluvních dokumentů si můžete prohlédnout zde a ceníky aktuálně nenabízených tarifů najdete v sekci Podrobné ceníky

Zkrácené obchodní podmínky

 1. S kým uzavíráte smlouvu? S FAYN Telecommunications s.r.o., Popelova 150,71, 620 00, Brno. IČ: 26761050, DIČ: CZ26761050. Společnost je zapsána v OR KS Brno, oddíl C, vložka číslo 51326.
   
 2. Náš smluvní vztah se řídí:
  - Všeobecnými obchodními podmínkami ke stažení výše, 
  Ceníkem v platném znění
  - platnými zákony České republiky.
  - Služby hrazené zpětně (na fakturu) jsou sjednávány na základě písemné Smlouvy na dobu neurčitou
   
 3. Jsme řádně zaregistrovaným správcem osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Osvědčení o registraci bylo vydáno dne 12. září 2005 s registračním číslem 24772/001. Uzavřením Smlouvy nám dáváte svolení, že vám v rozumné míře můžeme posílat obchodní sdělení, týkající se výhradně našich služeb. Není to častěji, než v průměru jednou za měsíc. Toto můžete kdykoli odvolat
   
 4. Smlouva se uzavírá pomocí prostředků komunikace na dálku (sítě Internet). Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy nám odešlete objednávku, nejpozději však prvním čerpáním služby. Dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku, máte právo odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od uzavření Smlouvy. Pokud v oněch 14 dnech dojde k užití služby, můžete od Smlouvy odstoupit, avšak za předpokladu uhrazení nákladů vzniklých na čerpání služby. 
   
 5. V případě změny podmínek služby vás o tom budeme informovat minimálně 1 měsíc předem formou e-mailu a na webu fayn.cz. V případě změny podmínek máte právo službu vypovědět bez sankcí. Jelikož jsou naše služby téměř vždy na dobu neurčitou, žádné sankce vám tak jako tak nehrozí. 
 6. Kredit je nutné dobít alespoň jednou za každých 6 měsíců od posledního dobití v souhrnné výši alespoň 100 korun. Pokud klesne úroveň kreditu do nuly či záporných hodnot, odchozí služby jsou blokovány do dalšího nabití kreditu na kladnou úroveň. Je-li hodnota kreditu záporná déle, než 30 dnů, může být Služba kompletně zrušena. Hradíte-li služby zpětně na fakturu, minimální fakturovaná částka je vždy 121 korun měsíčně.
 7. Výpovědní lhůta činí 30 dnů a začíná běžet následující den jejím doručením. Poskytovatel i účastník je oprávněn takovou výpověď doručit Účastníkovi také elektronicky prostřednictvím elektronické pošty sítě internet nebo prostřednictvím formuláře na stránkách Poskytovatele. Taková výpověď, obsahující sken (fotokopii) dokumentu s vlastnoručním podpisem Oprávněné osoby se považuje za právoplatnou náhradu písemné výpovědi. V případě, že je součástí výpovědi žádost o přenesení čísla/služby Účastníka do jiné sítě, výpovědní lhůta uplyne následující den po přenosu čísla/služby. Při přenosu čísla však lze využít také přenosové číslo OKU a kdykoli pomocí něj přejít k jinému operátorovi (již do 3 dnů). 
 8. Jestliže se z nějakého důvodu nepohodneme, kromě klasické soudní cesty máte právo řešit věc mimosoudně. V případě telekomunikačních služeb je zodpovědným orgánem, na který se můžete obrátit, Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz). U zboží a služeb mimo telekomunikační oblast je to Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), případně další subjekty, které splňují zákonné požadavky na mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR). 

Nevíte si rady?

Zavolejte nám na 530 33 55 33