Ceny aktuálních mobilních tarifů
Mobilní služby a podporu k nim nyní poskytuje www.faynmobil.cz
Ceny aktuálních VoIP tarifů
  Fayn MAXI   Fayn TAYFUN
Volání na mobil 0,00 Kč   0,98 Kč
Volání na pevnou 0,00 Kč   0,98 Kč
Volání ve vlastní VoIP síti 0,00 Kč   0,00 Kč
Volné minuty 3000   200
Zřizovací poplatek 199 Kč   199 Kč
Měsíční poplatek 249 Kč   99 Kč
*Volání v síti FAYN zdarma se nevztahuje na přenesená čísla.
Doplňkové služby
Popis Cena
Zlatá a stříbrná VoIP čísla**
pro novou nebo stávající tel. stanici

Zlaté VoIP číslo 1299 Kč bez DPH
Stříbrné VoIP číslo 499 Kč bez DPH

Přidělení dalšího VoIP telefonního čísla jako aktivační poplatek tarifu
Rozdělení nebo sloučení tří a více účtů
pod zvolený "hlavní" účet za jedno ID
121 Kč
Výpis historie odchozích volání u telefonního čísla
zpracování výpisu hovorů operátorem za období maximálně posledních šesti měsíců
240 Kč
Dopravné
účtováno k objednávce zboží (úhrada předem)
130 Kč
Zasílání dokladů pozemní poštou
pouze na žádost zákazníka (obyčejné psaní)
121 Kč
Odparkování dlouhodobě nepoužívaného čísla
pouze na žádost zákazníka
35 Kč
Vrácení kreditu Spotřebiteli
pouze na žádost zákazníka
130 Kč
Dohledání chybné platby (chybný VS, chybná výše platby)
na žádost zákazníka
49 Kč
Poplatek za úkon, který má zákazník
k dispozici v zákaznické zóně

na žádost zákazníka
25 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny za 1 položku, 1 operaci nebo 1 telefonní stanici, není-li uvedeno jinak.

Podmínky pro určení zlatého a stříbrného čísla: Zlaté číslo musí obsahovat dvě stejné trojčíslí např. 530 212 530, 530 530 212 nebo dvě trojčíslí stejných číslic např. 530 111 222, 530 000 000 atd. Stříbrné číslo musí obsahovat za krajskou předvolbou minimálně dvě stejná dvojčíslí např. (530) 23 00 23, (530) 12 12 48, (530) 50 44 44 nebo také kombinace dvojčíslí např. (530) 94 44 49, (530) 11 22 33 atd. O tom zda se jedná o zlaté nebo stříbrné číslo rozhoduje poskytovatel.

Zlaté a stříbrné VoIP číslo je podmíněno užíváním služby Individual na dobu 6 měsíců. Pro bližší informace kontaktujte naše obchodní oddělení.

Internet na doma DSL
Internet na doma DSL aktuálně nenabízíme. Archivní ceník je stažení zde: Ceník faynDSL
Přestupy mezi tarify

Umožníme vám přestupovat mezi tarify tak, jak je to pro vás nejvýhodnější a navíc BEZ ZBYTEČNÝCH POPLATKŮ. Dobijte si kredit v uvedené výši a tarif vám změníme (kredit vám zůstane k provolání).

 • Přestup z tarifu nižšího na tarif vyšší je ZDARMA.
 • Přestup z tarifu vyššího na tarif nižší - nutno dobít kredit 200 Kč.
 • Přestup z tarifu staršího na tarif nový - nutno dobít kredit 200 Kč.

Dobíjíte si kredit?

 1. V případě přestupu z vyššího na nižší tarif si prosím dobijte kredit 200 korun vč. DPH.
 2. Ihned poté co vám byl kredit připsán k telefonnímu účtu, zašlete požadavek na změnu tarifu na adresu info@fayn.cz,. V e-mailu uveďte váš identifikátor, telefonní číslo a tarif, na který chcete přejít.
 3. Změna tarifu bude provedena k poslednímu dni v měsíci, ve kterém jsme požadavek obdrželi.
 4. Požadavky na změnu tarifu zaslané po 25. dni v měsíci, budou vyřízené až v měsíci následujícím.
 5. Dobití kreditu nesmí být starší více než 15 dní, od zaslání požadavku na změnu tarifu.
 6. Uvedená výše kreditu platí pro změnu tarifu u jednoho hlasového kanálu. V případě změny na více kanálech se částka násobí. Pokud se jedná o různé přestupy na více kanálech, částky se sčítají.

Platíte zpětně na fakturu?

 1. V případě, že chcete po změně tarifu i nadále platit zpětně na fakturu, je nutné podepsat smlouvu novou (u některých smluv možné řešit dodatkem ke stávající smlouvě). Nové smlouvy se uzavírají s minimálním měsíčním plněním 121 Kč vč DPH (minimálním měsíčním plněním se rozumí minimální fakturovaná částka za měsíc). Poplatek za změnu tarifu bude naúčtován v nejbližší faktuře po provedení změny.
 2. Přejete-li si se změnou tarifu změnit i typ účtování z faktury na dobíjení kreditu, je potřeba stávající smlouvu vypovědět a dobít kredit minimálně ve výši poplatku za změnu tarifu. Poplatek za změnu tarifu bude odečten z vašeho kreditu.
 3. Pokud máte podepsanou smlouvu na dobu určitou, bude možné tarif změnit až po uplynutí sjednané doby.
 4. Požadavek na změnu tarifu zašlete na adresu info@fayn.cz. V e-mailu uveďte váš identifikátor, telefonní číslo, číslo smlouvy a tarif, na který chcete přejít.
 5. Změna tarifu bude provedena po podpisu dodatku ke smlouvě, případně nové smlouvy. A to k poslednímu dni v měsíci, ve kterém jsme smlouvu nebo dodatek ke smlouvě obdrželi.
 6. Požadavky na změnu tarifu zaslané po 25. dni v měsíci, budou vyřízené až v měsíci následujícím.

Uvedená výše poplatku platí pro změnu tarifu u jednoho hlasového kanálu. V případě stejné změny na více kanálech se částka násobí. Pokud se jedná o různé přestupy na více kanálech, částky se sčítají.

Podmínky pro přestup mezi tarfiy platné od 6. 3. 2018

Volání do zahraničí

Volání z ČR do zahraničních destinací se řídí podmínkami konkrétních tarifů.

Volání z ČR do EU (EHP) je regulováno následovně:

Maximální ceny, které je možné dle legislativy koncovým Spotřebitelům účtovat, jsou:

 • 5,48 Kč s DPH za 1 min. hovoru

K 15. 5.  budou všechny naše VoIP i mobilní tarify nastaveny tak, aby pro níže uvedené destinace neobsahovaly vyšší než uvedenou cenu.

Uvedené maximální ceny se vztahují na tyto destinace:

Alandy, Azory, Belgie, Bulharsko, Ceuta, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guayana, Gibraltar, Guadeloupe, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy, Kypr (řecká část), Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Madeira, Malta, Martinik, Mayotte, Melilla, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Svatý Martin, Španělsko, Švédsko, Vatikán. 

Pokud jsou maximální uvedené ceny vyjádřeny v jiné měně, než je euro, stanoví se počáteční limity v těchto měnách za použití průměrné hodnoty referenčních směnných kurzů zveřejněných ve dnech 15. ledna, 15. února a 15. března Evropskou centrální bankou v Úředním věstníku Evropské unie. Limity v jiných měnách, než je euro, se počínaje rokem 2020 každoročně upravují. Limity v těchto měnách, každoročně upravené za použití průměrné hodnoty referenčních směnných kurzů zveřejněných ve dnech 15. ledna, 15. února a 15. března téhož roku, se použijí od 15. května.

 

Volání ze zahraničí (roaming)

S geografickým pevným číslem nelze volat ze zahraničí. Ale v EU lze volat ze zahraničí se speciálním VoIP číslem s předvolbou 910 anebo celosvětově s VoIP linkou maskovanou mobilním číslem. A to za ceny jako v ČR/SR. Pro více informací nás kontaktujte. 

Volání na speciální destinace

Jedná se o volání v rámci ČR do jiných, než běžných sítí - tedy mimo běžná mobilní a pevná čísla s geografickou předvolbou nebo negeografickou VoIP předvolbou 910. Tyto destinace se řídí jinými cenami (uvedenými též v Ceníku konkrétního tarifu) a nelze na ně uplatňovat volné jednotky!

Ceníky v PDF ke stažení

Od 1. 5. 2023 

TAYFUN / MAXI / SILVER / GOLD

Archiv ceníků
FAYN Home(PDF, 0,4 MB) FAYN Profi(PDF, 0,5 MB) FAYN Easy(PDF, 0,5 MB)
FAYN Comfort(PDF, 2,3 MB) FAYN Cool(PDF, 2,3 MB) FAYN Free(PDF, 2,03 MB)
FAYN Mobil Xl(PDF, 2,03 MB) FAYN Mobil(PDF, 2,03 MB) FAYN Nonstop(PDF, 2,03 MB)
FAYN Office MiniPrice(PDF, 2,03 MB) FAYN Smart(PDF, 2,03 MB) fayn MIKRO (PDF, 0,5 MB)
FAYN VOIPEX(PDF, 2,03 MB) FAYN Volný Bez(PDF, 2,03 MB) FAYN Volný Nezavěšuji Večer(PDF, 2,03 MB)
FAYN Volný Nezavěšuji(PDF, 2,03 MB) FAYN AUKRO(PDF, 0,7 MB) NAPLNO(PDF, 2,4 MB)
PADESÁTNÍK(PDF, 2,4 MB) POHODA(PDF, 2,4 MB) START(PDF, 2,4 MB)
STREAM(PDF, 0,4 MB) PREMIUM(PDF, 0,4 MB) STYL(PDF, 0,4 MB)
fayn SUPER(PDF, 0,4 MB) fayn SPECIAL(PDF, 0,4 MB) fayn SIMPLE(PDF, 0,4 MB)
fayn FAMILY(PDF, 0,4 MB) fayn TURBO(PDF, 0,4 MB) fayn EXTRA(PDF, 0,4 MB)
fayn ZERO (PDF, 0,4 MB) fayn MINI (PDF, 0,5 MB) fayn MIDI (PDF, 0,5 MB)
fayn BRONZE (PDF, 0,4 MB)    
     
     
     

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.  Pokud tarif obsahuje volání v síti FAYN zdarma, nevztahuje se to na čísla přenesená do naší sítě.