Ceny aktuálních mobilních tarifů
  Fayn FLAT Fayn REMIX
Volání – vlastní síť 0,98 Kč 1,44 Kč
Volání – ostatní sítě 0,98 Kč 1,44 Kč
Volání přes internet (VoIP) 0,58 Kč 0,58 Kč
SMS – vlastní síť 0,48 Kč 1,44 Kč
SMS – ostatní sítě 1,19 Kč 1,44 Kč
Volné minuty 3000 100
Volné SMS 0 20
Měsíční poplatek 389 Kč 199 Kč vč. dat
  fayn OPTIMA fayn TINY
Volání – vlastní síť 0,48 Kč 1,79 Kč
Volání – ostatní sítě 0,98 Kč 1,79 Kč
Volání přes internet (VoIP) 0,58 Kč 0,58 Kč
SMS – vlastní síť 1,19 Kč 1,79 Kč
SMS – ostatní sítě 1,19 Kč 1,79 Kč
Volné minuty - ostatní sítě 200 25
Volné minuty - vlastní síť - -
Volné SMS 30 25
Měsíční poplatek 199 Kč 69 Kč
Datové balíčky
Mobilní internet 100 MB 16 Kč / den
Mobilní internet 150 MB 80 Kč / měsíc
Mobilní internet 500 MB 129 Kč / měsíc
Mobilní internet 1 GB 99 Kč / měsíc
Mobilní internet 2 GB 249 Kč / měsíc
Mobilní internet 5 GB 289 Kč / měsíc

Přístup na internet přes mobilní data není ve výchozím stavu blokován – jakmile váš přístroj přistoupí na internet, jsou data zpoplatněna, například denním balíčkem dat.

Rychlost a dostupnost mobilního internetu závisí na pokrytí území, vytížení sítě a přístupové technologii, kterou disponuje váš mobilní telefon. Reálná rychlost může být vyšší, ale vzhledem k zákonným povinnostem sdělujeme: Maximální rychlost v LTE/4G síti je 20 Mb/s. Běžná rychlost je zde 12 Mb/s. Minimální rychlost je zde 6 Mb/s. Maximální rychlost ve GPRS/EDGE/2G síti je 128 kb/s. Běžná rychlost je zde 77 kb/s. Minimální rychlost je zde 39 kb/s.

Velkou trvající odchylkou je pokles pod 25 % Maximální rychlosti alespoň na 40 minut. Velká opakující se odchylka je definována jako pět nejméně dvouminutových poklesů pod 25 % Maximální rychlosti během 60 minut. Pokud jsou splněny podmínky pro odchylku, lze je považovat za výpadek a důvod k reklamaci.

Zřizovací poplatky k mobilním tarifům
Přenos vašeho čísla do sítě FAYN zdarma
Zřizovací poplatek 69 Kč
Přidělení SIM (doručení SIM, včetně pošty) 130 Kč
Ceny aktuálních VoIP tarifů
  Fayn MAXI Fayn MIDI Fayn MIKRO
Volání na mobil 0,00 Kč 0,68 Kč 0,98 Kč
Volání na pevnou 0,00 Kč 0,68 Kč 0,98 Kč
Volání ve vlastní VoIP síti 0,00 Kč 0,00 Kč* 0,98 Kč
Volné minuty 3000 30 0
Zřizovací poplatek 199,00 Kč 199,00 Kč 199,00 Kč
Měsíční poplatek 249 Kč 29 Kč 0 Kč
(min. útrata 20 Kč)
*Volání v síti FAYN zdarma se nevztahuje na přenesená čísla.
Doplňkové služby
Popis Cena
Zlatá a stříbrná VoIP čísla**
pro novou nebo stávající tel. stanici

Zlaté VoIP číslo 1299 Kč bez DPH
Stříbrné VoIP číslo 499 Kč bez DPH


Zlaté mobilní číslo 2999 Kč s DPH
Mobilní číslo na přání 121 Kč s DPH
+ případné náklady na doručení SIM, jako u běžné objednávky

Přidělení dalšího VoIP telefonního čísla jako aktivační poplatek tarifu
Rozdělení nebo sloučení tří a více účtů
pod zvolený "hlavní" účet za jedno ID
121 Kč
Výpis historie odchozích volání u telefonního čísla
zpracování výpisu hovorů operátorem za období maximálně posledních šesti měsíců
240 Kč
Dopravné
účtováno k objednávce zboží (úhrada předem)
130 Kč
Zasílání dokladů pozemní poštou
pouze na žádost zákazníka (obyčejné psaní)
121 Kč
Odparkování dlouhodobě nepoužívaného čísla
pouze na žádost zákazníka
35 Kč
Vrácení kreditu Spotřebiteli
pouze na žádost zákazníka
130 Kč
Dohledání chybné platby (chybný VS, chybná výše platby)
na žádost zákazníka
49 Kč
Poplatek za výměnu SIM karty
na žádost zákazníka, včetně pošty
130 Kč
Poplatek za úkon, který má zákazník
k dispozici v zákaznické zóně

na žádost zákazníka
25 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny za 1 položku, 1 operaci nebo 1 telefonní stanici, není-li uvedeno jinak.

Podmínky pro určení zlatého a stříbrného čísla: Zlaté číslo musí obsahovat dvě stejné trojčíslí např. 530 212 530, 530 530 212 nebo dvě trojčíslí stejných číslic např. 530 111 222, 530 000 000 atd. Stříbrné číslo musí obsahovat za krajskou předvolbou minimálně dvě stejná dvojčíslí např. (530) 23 00 23, (530) 12 12 48, (530) 50 44 44 nebo také kombinace dvojčíslí např. (530) 94 44 49, (530) 11 22 33 atd. O tom zda se jedná o zlaté nebo stříbrné číslo rozhoduje poskytovatel.

Zlaté a stříbrné VoIP číslo je podmíněno užíváním služby Individual na dobu 6 měsíců. Pro bližší informace kontaktujte naše obchodní oddělení.

Internet na doma DSL
Internet na doma DSL aktuálně nenabízíme. Archivní ceník je stažení zde: Ceník faynDSL
Přestupy mezi tarify

Umožníme vám přestupovat mezi tarify tak, jak je to pro vás nejvýhodnější a navíc BEZ ZBYTEČNÝCH POPLATKŮ. Dobijte si kredit v uvedené výši a tarif vám změníme (kredit vám zůstane k provolání).

 • Přestup z tarifu nižšího na tarif vyšší je ZDARMA.
 • Přestup z tarifu vyššího na tarif nižší - nutno dobít kredit 200 Kč.
 • Přestup z tarifu staršího na tarif nový - nutno dobít kredit 200 Kč.

Dobíjíte si kredit?

 1. V případě přestupu z vyššího na nižší tarif si prosím dobijte kredit 200 korun vč. DPH.
 2. Ihned poté co vám byl kredit připsán k telefonnímu účtu, zašlete požadavek na změnu tarifu na adresu info@fayn.cz,. V e-mailu uveďte váš identifikátor, telefonní číslo a tarif, na který chcete přejít.
 3. Změna tarifu bude provedena k poslednímu dni v měsíci, ve kterém jsme požadavek obdrželi.
 4. Požadavky na změnu tarifu zaslané po 25. dni v měsíci, budou vyřízené až v měsíci následujícím.
 5. Dobití kreditu nesmí být starší více než 15 dní, od zaslání požadavku na změnu tarifu.
 6. Uvedená výše kreditu platí pro změnu tarifu u jednoho hlasového kanálu. V případě změny na více kanálech se částka násobí. Pokud se jedná o různé přestupy na více kanálech, částky se sčítají.

Platíte zpětně na fakturu?

 1. V případě, že chcete po změně tarifu i nadále platit zpětně na fakturu, je nutné podepsat smlouvu novou (u některých smluv možné řešit dodatkem ke stávající smlouvě). Nové smlouvy se uzavírají s minimálním měsíčním plněním 121 Kč vč DPH (minimálním měsíčním plněním se rozumí minimální fakturovaná částka za měsíc). Poplatek za změnu tarifu bude naúčtován v nejbližší faktuře po provedení změny.
 2. Přejete-li si se změnou tarifu změnit i typ účtování z faktury na dobíjení kreditu, je potřeba stávající smlouvu vypovědět a dobít kredit minimálně ve výši poplatku za změnu tarifu. Poplatek za změnu tarifu bude odečten z vašeho kreditu.
 3. Pokud máte podepsanou smlouvu na dobu určitou, bude možné tarif změnit až po uplynutí sjednané doby.
 4. Požadavek na změnu tarifu zašlete na adresu info@fayn.cz. V e-mailu uveďte váš identifikátor, telefonní číslo, číslo smlouvy a tarif, na který chcete přejít.
 5. Změna tarifu bude provedena po podpisu dodatku ke smlouvě, případně nové smlouvy. A to k poslednímu dni v měsíci, ve kterém jsme smlouvu nebo dodatek ke smlouvě obdrželi.
 6. Požadavky na změnu tarifu zaslané po 25. dni v měsíci, budou vyřízené až v měsíci následujícím.

Uvedená výše poplatku platí pro změnu tarifu u jednoho hlasového kanálu. V případě stejné změny na více kanálech se částka násobí. Pokud se jedná o různé přestupy na více kanálech, částky se sčítají.

Podmínky pro přestup mezi tarfiy platné od 6. 3. 2018

Volání do zahraničí

Volání z ČR do zahraničních destinací se řídí podmínkami konkrétních tarifů.

Volání z ČR do EU (EHP) je regulováno následovně:

Maximální ceny, které je možné dle legislativy koncovým Spotřebitelům účtovat, jsou:

 • 5,48 Kč s DPH za 1 min. hovoru,
 • 1,73 Kč za 1 SMS.

K 15. 5.  budou všechny naše VoIP i mobilní tarify nastaveny tak, aby pro níže uvedené destinace neobsahovaly vyšší než uvedenou cenu.

Uvedené maximální ceny se vztahují na tyto destinace:

Alandy, Azory, Belgie, Bulharsko, Ceuta, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guayana, Gibraltar, Guadeloupe, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy, Kypr (řecká část), Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Madeira, Malta, Martinik, Mayotte, Melilla, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Svatý Martin, Španělsko, Švédsko, Vatikán, Velká Británie. Uvedené destinace jsou označeny jako Region 1.

Pokud jsou maximální uvedené ceny vyjádřeny v jiné měně, než je euro, stanoví se počáteční limity v těchto měnách za použití průměrné hodnoty referenčních směnných kurzů zveřejněných ve dnech 15. ledna, 15. února a 15. března Evropskou centrální bankou v Úředním věstníku Evropské unie. Limity v jiných měnách, než je euro, se počínaje rokem 2020 každoročně upravují. Limity v těchto měnách, každoročně upravené za použití průměrné hodnoty referenčních směnných kurzů zveřejněných ve dnech 15. ledna, 15. února a 15. března téhož roku, se použijí od 15. května.

Rozdělení všech regionů pro volání z ČR je pro všechny GSM tarify následující: 

Region 0: Čína, Rusko, Ukrajina, Vietnam
Region 1: Alandy, Azory, Belgie, Bulharsko, Ceuta, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guayana, Gibraltar, Guadeloupe, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy, Kypr (řecká část), Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Madeira, Malta, Martinik, Mayotte, Melilla, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Svatý Martin, Španělsko, Švédsko, Vatikán, Velká Británie
Region 2: Albánie, Alžírsko, Andorra, Austrálie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy, Guam, Hongkong, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Kosovo, Libye, Makedonie, Mexiko, Moldávie, Monako, Mongolsko, Palestina, San Marino, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, USA
Region 3: Angola, Argentina, Arménie, Ázerbajdžán, Brazílie, Chile, Egypt, Filipíny, Gruzie, Indie, Indonésie, Írán, Jižní Korea, Jordánsko, Kazachstán, Kuba, Kuvajt, Kyrgyzstán, Libanon, Malajsie, Maroko, Nigérie, Nový Zéland, Pákistán, Peru, Saúdská Arábie, Sýrie, Tádžikistán,Tchaj-wan, Thajsko, Turkmenistán, Uzbekistán, Venezuela
Region 4: Afghánistán, Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Anguilla, Antarktida, Antigua a Barbuda, Aruba, Ascension, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Barbados, Belize, Benin, Bermudy, Bhútán, Bolívie, Botswana, Britské Panenské ostrovy, Brunej, Burkina Faso, Burundi, Čad, Cookovy ostrovy, Curacao, Demokratická republika Kongo, Dominika, Dominikánská republika, Džibutsko, Ekvádor, Eritrea, Etiopie, Falklandy, Fidži, Francouzská Polynésie, Gabon, Gambie, Ghana, Grenada, Grónsko, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Irák, Jamajka, Jemen, Jižní Súdán, Kajmanské ostrovy, Kambodža, Kamerun, Kapverdy, Katar, Keňa, Kiribati, KLDR, Kolumbie, Komory, Kostarika, Laos, Lesotho, Libérie, Macao, Madagaskar, Malawi, Maledivy, Mali, Marshallovy ostrovy, Mauricius, Mauritánie, Mikronésie, Montserrat, Mozambik, Myanmar, Namibie, Nauru, Nepál, Niger, Nikaragua, Niue, Nová Kaledonie, Omán, Palau, Panama, Papua-Nová Guinea, Paraguay, Pobřeží slonoviny, Portoriko, Republika Kongo, Rovníková Guinea, Rwanda, Šalamounovy ostrovy, Salvador, Samoa, Senegal, Severní Mariany, Seychely, Sierra Leone, 
Somálsko, Srí Lanka, Středoafrická republika, Súdán, Surinam, Svatá Lucie, Svatá Helena, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Petr a Miquelon, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svatý Vincenc a Grenadiny, Svazijsko, Tanzánie, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad a Tobago, Turks a Caicos, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Východní Timor, Wallis a Futuna, Zambie, Zimbabwe

Volání ze zahraničí (roaming)

Zjednodušeně řečeno, v rámci EU (EHS) využíváte mobilní služby za stejné ceny, jako v ČR. Tedy aplikují se stejné ceny jako pro volání v rámci ČR. 

Využijete i případné volné jednotky a zakoupené balíčky mobilních dat (internetu). V rámci roamingu se volání do vlastní sítě považuje za volání do sítě jiného operátora. Tedy pokud máte tarif s voláním ve vlastní síti zdarma, nebo s balíčkem minut pouze do vlastní sítě, této výhody není využíváno, ale jednotky se čerpají z volných jednotek do všech sítí, nebo jsou zpoplatněny jako volání do ostatních národních sítí.

Běžný uživatel pak žádné další výjimky nepocítí. V atypických případech může být uplatněna sada pravidel a procesů sloužících jako ochrana proti zneužívání služby. Tyto případy se řídí Pokyny SDRUŽENÍ BEREC k Nařízení (EU) 531/2012, ve znění Nařízení (EU) 2015/2120 a Prováděcímu nařízení Komise (EU) 2016/2286 (Pokyny pro maloobchodní roaming), zejména sekce D a E. 

Roamingové GSM zóny jsou následující: 

Zóna 1 – Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko , Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Gibraltar, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, San Marino

Zóna 2 – Švýcarsko, Andorra, Albánie, Anguilla, Antigua a Barbuda, Aruba, Austrálie, Barbados, Bělorusko , Bermudské ostrovy, Bosna a Hercegovina, Britské Panenské ostrovy, Černá Hora, Čína, Dominikánská republika, Egypt, Greanada, Haiti, Indie, Izrael, Jamajka, Japonsko, Jihoafrická republika, Kajmanské ostrovy, Kanada, Korejská republika, Kosovo, Makedonie, Maroko, Mexiko, Moldávie, Nový Zéland, Ostrovy Turks a Caicos, Portoriko, Společenství Dominika, Singapur, Srbsko, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Tunisko, Turecko, Ukrajina, USA, Vietnam, Západní Samoa

Zóna 3 –  Afghánistán , Alžírsko, Angola, Argentina, Arménie, Ázerbajdžán, Bahrajn, Bangladéš, Bolívie, Brazílie, Burkina Faso, Ekvádor, Filipíny, Gabon, Gambie, Ghana, Gruzie, Guatemala, Guinea, Honduras, Hongkong, Chile, Indonésie, Irák, Írán, Jemen, Jordánsko, Kambodža, Katar, Kazachstán, Keňa, Kolumbie, Kuba, Kuvajt, Kyrgyzstán, Libanon, Libérie, Macao, Madagaskar, Malajsie, Maledivy, Mauricius, Mongolsko, Mosambik, Namibie, Niger, Nigerie, Nikaragua, Omán, Pákistán, Paraguay, Peru, Rusko, Salvádor, Saúdská Arábie, Seychely, Spoj. arab. emiráty, Srí Lanka, Súdán, Sýrie,Tádžikistán, Tanzánie, Tajwan, Thajsko, Turkmenistán, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Zambie

Volání na speciální destinace

Jedná se o volání v rámci ČR do jiných, než běžných sítí - tedy mimo běžná mobilní a pevná čísla s geografickou předvolbou nebo negeografickou VoIP předvolbou 910. Tyto destinace se řídí jinými cenami (uvedenými též v Ceníku konkrétního tarifu) a nelze na ně uplatňovat volné jednotky!

Ceníky v PDF ke stažení
FLAT REMIX OPTIMA TINY
MAXI MIDI MIKRO  
BRONZE SILVER GOLD  

Od 1. 5. 2023 

MINI / MIKRO / MIDI / MAXI / BRONZE / SILVER / GOLD

Archiv ceníků
FAYN Home(PDF, 0,4 MB) FAYN Profi(PDF, 0,5 MB) FAYN Easy(PDF, 0,5 MB)
FAYN Comfort(PDF, 2,3 MB) FAYN Cool(PDF, 2,3 MB) FAYN Free(PDF, 2,03 MB)
FAYN Mobil Xl(PDF, 2,03 MB) FAYN Mobil(PDF, 2,03 MB) FAYN Nonstop(PDF, 2,03 MB)
FAYN Office MiniPrice(PDF, 2,03 MB) FAYN Smart(PDF, 2,03 MB) FAYN Tayfun(PDF, 2,03 MB)
FAYN VOIPEX(PDF, 2,03 MB) FAYN Volný Bez(PDF, 2,03 MB) FAYN Volný Nezavěšuji Večer(PDF, 2,03 MB)
FAYN Volný Nezavěšuji(PDF, 2,03 MB) FAYN AUKRO(PDF, 0,7 MB) NAPLNO(PDF, 2,4 MB)
PADESÁTNÍK(PDF, 2,4 MB) POHODA(PDF, 2,4 MB) START(PDF, 2,4 MB)
STREAM(PDF, 0,4 MB) PREMIUM(PDF, 0,4 MB) STYL(PDF, 0,4 MB)
fayn SUPER(PDF, 0,4 MB) fayn SPECIAL(PDF, 0,4 MB) fayn SIMPLE(PDF, 0,4 MB)
fayn FAMILY(PDF, 0,4 MB) fayn TURBO(PDF, 0,4 MB) fayn EXTRA(PDF, 0,4 MB)
fayn ZERO(PDF, 0,4 MB) fayn BASIC(PDF, 0,4 MB) fayn MEDIUM(PDF, 0,4 MB)
fayn TOP(PDF, 0,4 MB) fayn MIX(PDF, 0,4 MB) fayn ULTRA(PDF, 0,4 MB)
fayn EXCLUSIVE(PDF, 0,4 MB) fayn SMS(PDF, 0,4 MB) fayn PRIMA(PDF, 0,4 MB)
fayn INTRA(PDF, 0,4 MB) fayn DATA(PDF, 0,4 MB) fayn TALK(PDF, 0,5 MB)
fayn AKTIV(PDF, 0,5 MB) fayn SMALL(PDF, 0,5 MB) fayn MINI (PDF, 0,5 MB)

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.  Pokud tarif obsahuje volání v síti FAYN zdarma, nevztahuje se to na čísla přenesená do naší sítě.