Naše služby neposkytujeme anonymně. Abyste tedy s námi mohli uzavřít smlouvu na základě objednávky, budeme od vás potřebovat osobní údaje. K vyžadování osobních údajů máme právní důvody.

Osobními údaji jsou v našem vztahu myšleny osobní údaje, provozní a lokalizační údaje.

Osobní údaje budeme potřebovat po dobu našeho vztahu, ale i podstatně déle. I když ne všechny a ne u každého. V úvahu je třeba brát jak lhůty stanovené zákonem pro uchovávání některých dokumentů, tak případné promlčecí lhůty pro možnost podání soudní žaloby a v případě listinných dokumentů i lhůty skartační.

Fyzické i elektronické dokumenty s osobními údaji jsou řádně zabezpečeny. Dokumenty a nosiče dat jsou zamknuty, případně šifrovány a mají k nim přístup pouze delegovaní zaměstnanci. Přístup k datům je monitorován. V některých případech mají k datům přístup i externí subjekty, které pro nás vykonávají smluvně definované činnosti. S těmito subjekty máme řádně uzavřené smlouvy na ochranu těchto údajů.

Policii nebo jiným oprávněným státním orgánům pak jsme povinni potřebné údaje poskytnout na vyžádání (při splnění procesního postupu).

Jakožto náš zákazník máte právo na informaci, jaké údaje o vás uchováváme (kopie dat). A to na začátku vztahu, jakožto i kdykoli v jeho průběhu. První poskytnutí dat je zdarma, každé následující vyžádání informací může být zpoplatněno. Dále máte právo na opravu údajů. Nakonec můžete požádat i o výmaz údajů, avšak pouze těch, k jejichž uchovávání nejsou právní důvody.  

Po skončení smluvního vztahu budou osobní údaje vymazány, s výjimkou těch údajů, k jejichž dalšímu držení existují právní důvody. Například informace o hovorech jsme povinni uchovávat 6 měsíců od data uskutečnění, informace o vyúčtování 10 let.

Tento text je zjednodušenou interpretací pravidel, kterými se řídíme. Detaily si můžete přečíst v následujících dokumentech, v aktuálním a platném znění:

Používání cookies

Na této stránce se dozvíte, jaké soubory cookies na webových stránkách společnosti FAYN obecně zpracováváme, k jakému účelu a jak můžete ovlivnit to, jaká cookies ukládáme do vašich zařízení.

Co jsou to cookies

Jako cookies označujeme malé datové soubory, které jsou v některých případech nezbytné pro některé funkce webových stránek, jako je třeba přihlašování. Díky cookies si naše webové stránky mohou také zapamatovat různá nastavení, která jste si pro zobrazení či používání stránek sami zvolili. To je důvod, proč cookies umisťujeme na váš počítač. Jde o standardní metodu, pomocí které ukládají informace důležité pro svůj provoz všechny webové stránky na celém světě.

Na co využíváme cookies na tomto webu

Cookies lze rozdělit podle délky jejich platnosti a podle toho, kdo a za jakým účelem je na váš počítač umísťuje.

Podle délky jejich platnosti rozlišujeme dvě kategorie:

  • Krátkodobé (sessioncookies) zůstávají ve vašem počítači do zavření vašeho prohlížeče, poté jsou automaticky vymazány.

  • Dlouhodobé (persistentcookies) zůstávají uloženy ve vašem počítači dlouhou dobu (záleží na nastavení vašeho prohlížeče a nastavení konkrétní cookie) nebo dokud je ručně neodstraníte. Návod, jak tak učinit, naleznete pro jednotlivé prohlížeče níže na této stránce.

Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává (tedy ukládá do vašich zařízení a následně využívá v nich uložené informace), je můžeme rozdělit do dvou kategorií:

  • Cookies první strany (firstparty cookies) - vytváří přímo webová stránka nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti daného webu. Bez nich by vám většina webových stránek nemohla poskytnout své základní funkce a různá uživatelská nastavení.

  • Cookies třetích stran (thirdparty cookies) - jsou nejčastěji cookies reklamních systémů, widgetů sociálních sítí, různých analytických nástrojů nebo vložených videí.

Jaké cookies používáme na tomto webu

  • Technické (první strany, krátkodobé), které jsou nezbytné pro zajištění základní funkcionality webových stránek.

  • Analytické – Google Analytics (třetí strany, dlouhodobé) používáme, abychom vám mohli stránky lépe přizpůsobit. V nástroji Google Analytics používáme pouze ty analytické funkce, které neshromažďují údaje potřebné k profilování uživatelů webu (věk, pohlaví,  zájmy, IP adresa apod.).

  • Cookies reklamních systémů Google (Adwords, sKlik), Facebook a Youtube (třetí strany, dlouhodobé). Tyto cookies slouží k marketingovému profilování. Díky nim jsme schopni s vámi zůstat v kontaktu například prostřednictvím personalizované reklamy na sociálních sítích.

  • Technické cookies lišty CookieHub (třetí strany, dlouhodobé), díky které si naše webové stránky pamatují vaše volby ohledně toho, s jakými (netechnickými) cookies nám umožňujete nakládat.

  • Technické LAdesk (třetí strany, dlouhodobé) pro zobrazení a funkci Chatového okna podpory. 

Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom vás osobně jakkoli identifikovali, a nikdy do nich neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

Jak můžete upravit využívání cookies na vašem zařízení

Všechny cookies, které ve vašem počítači jsou již uložené, můžete kdykoli vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umisťování cookies do vašich zařízení. V takovém případě ale nebudete moci využít všechny online služby, které webové stránky či e-shopy běžně nabízí. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče po kliknutí na odkaz v seznamu níže.

Podrobné informace o cookies naleznete na webových stránkách AboutCookies.org

Zde si můžete nastavení cookies pro tento web upravit

Kontaktní osoba pro řešení vašich dotazů a námitek

Máte-li jakýkoli dotaz, pochybnost či námitku k osobním údajům, které o vás zpracováváme, nebo o způsobech zpracování, neváhejte kontaktovat našeho Odpovědného zástupce na kontaktech uvedených níže.

 

Lukáš Honek
E-mail: info@fayn.cz