Co je to VoIP?

Stručné vysvětlení toho, co je to VoIP, tedy levné volání přes internet s klasickým telefonním číslem.

Jedná se o spojování a vedení telefonních hovorů přes internetovou síť. Z historie známe různé způsoby telefonování.

Nejstarší a stále používané je s využitím pevné linky („drátu“) – hovor běží mezi oběma stranami po pevném spoji.

Z novějších metod jsou nejznámější samozřejmě takzvané mobilní hovory, nazývané též GSM podle zkratky použité technologie – hovor se přenáší vzduchem, je předáván mezi základnovými stanicemi.

Internetová telefonie je dalším vývojovým stupněm. Využívá toho, že internet je prakticky všude běžně přítomný a toho, že tak jako mohou internetovou sítí „téci“ data, může jí být stejně tak dobře předáván, přenášen telefonní hovor. Dá se tedy až na malé výjimky říci, že kde je připojení k internetu, tam lze použít telefonování přes internet; to se též nazývá „internetová telefonie“ nebo VoIP, což je zkratka anglického názvu této technologie Voice over Internet Protocol, čili Hlas přes internetový protokol.

Ve všech těchto případech jde o jedno a totéž. Vstup do světa internetového telefonování je více než snadný – je snazší než u jiných druhů volání. Tím, že jste připojeni k internetu, jste už ty hlavní předpoklady splnili; stačí jen mít do čeho mluvit a z čeho poslouchat (tj. sluchátko a mikrofon), a můžete začít hovořit takřka obratem, například v síti nazvané Skype. Pro pořádné volání se pak – stejně jako u mobilní nebo pevnolinkové telefonie – musíte připojit ke službám některého z operátorů internetové telefonie; nejstarším z nich na českém trhu je právě firma FAYN Telecommunications. Operátor provádí na svém zařízení spojování vašich hovorů s druhou stranou, zejména pak s mobilními i pevnolinkovými operátory, a přidělí vám standardní devítimístné (a mezinárodně platné) číslo, se kterým se můžete dovolat na kohokoli na světě a kdokoli na světě se pak dovolá vám, stejně jako se dovolá na váš mobil nebo pevnou linku.