Vyhlášení Obchodních podmínek k 1. 4. 2020

Oznamujeme platnost nových Všeobecných obchodních podmínek s účinností od 1. 4. 2020. Přechod k FAYN bude snazší.

Oznamujeme platnost nových Všeobecných obchodních podmínek s účinností od 1. 4. 2020. Přechod k FAYN bude snazší.

V souvislosti s novelou Zákona o elektronických komunikacích, která vejde v platnost dne 1. 4. 2020, upravujeme naše Všeobecné obchodní podmínky (VOP) a Ceník doplňkových služeb. Změny VOP reflektují především nová pravidla přenosů telefonních čísel:

  • Číslo může být přeneseno již třetí pracovní den
  • Přenos čísla je bezplatný pro všechny
  • U stávajícího operátora nemusíte dávat výpověď, ale můžete se obrátit na nového operátora s takzvaným OKU (ověřovací kód účastníka), dohodnout si termín a on zajistí Výpověď i přenos čísla – používání OKU bude možné až od 1. 4.

OKU je (bude) k dispozici ke každému přidělenému telefonnímu číslu ihned po zřízení Služby v Individuální zóně v sekci Nastavení - Změna operátora.

Při přenosu čísla (výpovědi s přenosem čísla) má Spotřebitel (fyzická osoba, která využívá veřejně dostupnou službu elektronických komunikací pro účely mimo rámec její podnikatelské činnosti) právo do 30 dnů požádat o vyplacení zůstatku Kreditu. Tento administrativní úkon je zpoplatněn dle aktuálního Ceníku.

V souvislosti s novelou zákona došlo k úpravě bodů VOP: 11.12., 18.5., 18.5.1., 18.5.2., 18.5.3. 18.7., 18.8. 

Došlo též k upřesnění některých bodů VOP, konkrétně: 6.4., 11.1.4., 14.8.

V Cenících jednotlivých tarifů došlo ke změně ceny doručení SIM a to vzhledem k nárůstu cen poštovních služeb. U některých tarifů též byl zaveden nevelký Zřizovací poplatek. Ceny tarifů, volání, sms, dat se nemění!

Jestliže se změnami nesouhlasíte, máte právo ke dni účinnosti vypovědět služby bez sankce. V opačném případě se předpokládá souhlasné stanovisko.