Volání a SMS z ČR do EU

Od 15. 5. 2020 platí pro všechny naše tarify následující ceny služeb z ČR do EU: 

Uvedené maximální ceny se vztahují na tyto destinace:

  • 4,81 Kč bez DPH za minutu volání (5,82 Kč s DPH)
  • 1,52 Kč bez DPH za SMS (1,84 Kč s DPH)

Alandy, Azory, Belgie, Bulharsko, Ceuta, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guayana, Gibraltar, Guadeloupe, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy, Kypr (řecká část), Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Madeira, Malta, Martinik, Mayotte, Melilla, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Svatý Martin, Španělsko, Švédsko, Vatikán, Velká Británie. V GSM cenících aktuálně nabízených tarifů budou uvedené destinace nově označeny jako Region 1.

Pokud jsou maximální uvedené ceny vyjádřeny v jiné měně, než je euro, stanoví se počáteční limity v těchto měnách za použití průměrné hodnoty referenčních směnných kurzů zveřejněných ve dnech 15. ledna, 15. února a 15. března Evropskou centrální bankou v Úředním věstníku Evropské unie. Limity v jiných měnách, než je euro, se počínaje rokem 2020 každoročně upravují. Limity v těchto měnách, každoročně upravené za použití průměrné hodnoty referenčních směnných kurzů zveřejněných ve dnech 15. ledna, 15. února a 15. března téhož roku, se použijí od 15. května.

Volání v zahraničí – roaming

Technické detaily ke zprovoznění roamingu si prosím přečtěte v sekci Podpora - Roaming

Ceny volání v zahraničí/ze zahraničí se řídí ceníkem vašeho tarifu. Detailní ceníky naleznete zde

Ceny roamingu v rámci EHP se řídí těmito pravidly (od 15. 6. 2017).  Zjednodušeně řečeno, v rámci Evropského hospodářského prostoru využíváte služby za stejné ceny, jako v ČR.