Ekologická likvidace námi prodávaných výrobků podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, a dle prováděcích vyhlášek tohoto zákona, je zajištěna prostřednictvím spolupráce s kolektivním systémem provozovaným společností ASEKOL a.s. 

Po ukončení životnosti právě zakoupeného výrobku je nezbytné tento výrobek odevzdat na místo zpětného odběru. Jen tak bude zajištěna jeho ekologická likvidace. Seznam míst zpětného odběru odpadních elektrozařízení je k dispozici na webové stránce Ministerstva životního prostředí: https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic. Odpadní elektrozařízení zaneste na vybrané sběrné místo, kde vám obsluha určí, kam můžete zařízení bezplatně odložit. Aby elektrozařízení mohla být recyklována, musí se odevzdávat v nedemontovaném stavu. Proto výrobek nerozebírejte, ale odevzdejte jej kompletní. 

V případě nákupu nového výrobku, u nás, podobného typu a použití, můžete též vysloužilé odpadní elektrozařízení bezplatně předat přímo nám (ve stejném počtu kusů), po předchozí domluvě na adrese sídla naší firmy. Při distančním prodeji máte též právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na vrácení odpadního zařízení na adresu sídla naší společnosti. 

Pro drobná odpadní elektrozařízení jsou připraveny i speciální červené kontejnery v ulicích. Jejich seznam naleznete na http://www.cervenekontejnery.cz/. Následný odvoz a ekologické zpracování odevzdaných elektrozařízení zajistí ASEKOL a.s. 

Na každém elektrozařízení, na jeho obalu, v záručním listu či v návodu na použití je uveden symbol přeškrtnuté popelnice. Jeho význam spočívá v tom, že tento výrobek nesmí být po ukončení jeho životnosti vyhozen do popelnice se směsným odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy ke zpětnému odběru, tak, aby byla zajištěná jejich ekologická likvidace. Zodpovědným přístupem k nakládání s vysloužilým elektrozařízením šetříte životní prostředí 
nás všech.