Optimálnější tarif OPTIMA

Tarif OPTIMA bude mít 200 volných minut namísto původních 150. Cena tarifu přitom zůstává stejná.

Pokud si nyní pořídíte tarif OPTIMA, přidělíme vám jednotky již dle nové hodnoty (poměrové dle času zbývajícího do konce měsíce). Stávající uživatelé tarifu OPTIMA budou mít novou porci volných minut od 1. září 2021.