Změna provozovatele mobilních služeb FAYNmobil

Od 1.7.2023 bude provozování mobilních služeb pod značkou FAYNmobil převedeno na společnost Quadruple a.s. Tato společnost je provozovatelem sítě Q-CZ, na které jsou služby FAYNmobil poskytované již nyní, takže se pro Vás téměř nic nezmění!

Specializace a dlouholeté zkušenosti Quadruple a.s. umožní další rozvoj a zlepšování mobilních služeb, FAYN Telecommunications se bude nadále soustředit na telekomunikační služby pro firmy a organizace. Obě společnosti také budou nadále úzce spolupracovat. Celá transakce bude provedena tak, aby se Vás zákazníků dotkla co nejméně a nemusíte činit téměř žádné kroky!

Pokud máte pouze mobilní služby

Co zůstane zachováno:

 • Vaše stávající tarify a jejich ceny
 • Obchodní podmínky
 • Aktuální kredit
 • Způsob platby a dobíjení na stejný účet
 • Ovládání služeb v Samoobsluze

Nemusíte činit žádné kroky! Změní se pouze subjekt účtující služby FAYNmobil a Samoobsluha, ve které najdete veškeré informace, bude nově dostupná na webu www.faynmobil.cz.

 

Pokud máte mobilní a současně další služby

Co zůstane zachováno:

 • Vaše stávající tarify a jejich ceny
 • Obchodní podmínky
 • Aktuální kredit
 • Způsob platby a dobíjení na stejný účet
 • Ovládání služeb v Samoobsluze
 • Pokud využíváte VoIP tarif připojený k mobilnímu tarifu (VoIP20, Comfort), nadále budete mít tento tarif zdarma po celou dobu využívání mobilních služeb FAYNmobil

Změní se pouze subjekt účtující mobilní služby FAYNmobil a Samoobsluha, ve které najdete veškeré informace, bude nově dostupná na webu www.faynmobil.cz.

Vaše stávající služby volání přes internet VoIP nadále najdete na webu www.fayn.cz a služby Vám bude účtovat FAYN Telecommunications.  

Co se změní:

 • Po rozdělení budete mít dva zákaznické účty (dva identifikátory, jeden původní a jeden nový) pro mobilní služby FAYNmobil a pro volání přes internet VoIP, případně další FAYN služby
 • Pokud hradíte služby kreditem, tak Váš kredit bude rozdělen na tyto dva účty automaticky podle toho, jak jste dané služby využívali v minulosti
 • Na rozdělené služby hrazené zpětně fakturou nebude aplikovaná minimální fakturovaná částka, abyste rozdělením nebyli znevýhodněni

Co od Vás budeme potřebovat:

 • V případě, že máte nastavenou autoplatbu z bankovní karty, bude potřeba si po uvedeném datu na druhém zákaznickém účtu autoplatbu jednorázově znovu nastavit.

Převod mobilních služeb bude proveden v rámci prodeje části podniku dle § 2183 zákona č. 89/2012 Sb., takže nedojde ke změně smluvního vztahu. Po uvedeném datu 1. 7. 2023 Vás budeme ještě informovat o dokončení transakce.

Děkujeme za dosavadní i budoucí přízeň.