fbpixel
Specialista na levné volání s tradicí již od roku 2002

Změny v termínech výpovědí a přenosů čísel 02/2018

01.01.2018

V návaznosti na novelu Zákona o elektronických komunikacích upozorňujeme na změny v termínech výpovědí a přenosů čísel. 

1) Nově má zákazník právo ukončit smluvní vztah nejpozději do 30 dnů od podání výpovědi. První den podání se nepočítá. Tedy k ukončení smluvního vztahu dojde nejpozději v termínu 1+30 dnů od podání výpovědi. 

2) V případě, že je součástí výpovědi žádost o přenesení čísla Účastníka do jiné sítě, výpovědní lhůta činí 10 dnů

3) Výše uvedené nijak nenarušuje právo operátora účtovat celou započatou periodu čerpání služeb, jak je uvedeno ve Všeobecných obchodních podmínkách. Samozřejmě volné jednotky a další výhody plynoucí z konkrétních tarifů jsou pro periodu přiděleny v plné výši a je na zákazníkovi, kolik a kdy vyčerpá.

4) Výše uvedené nabyde platnosti 1. 2. 2018 a je do Všeobecných obchodních podmínek (VOP) zapracováno na základě legislativních změn následovně: 

Bod VOP 18.5. se mění na následující znění:

Účastník nebo Poskytovatel mohou vypovědět Smlouvu Uzavřenou na dobu neurčitou, nebo změněnou uplynutím lhůty na dobu neurčitou, i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta pak činí 30 dnů a začíná běžet následující den jejím doručením. Poskytovatel i účastník je oprávněn takovou výpověď doručit Účastníkovi také elektronicky prostřednictvím elektronické pošty sítě internet nebo prostřednictvím formuláře na stránkách Poskytovatele. Taková výpověď, obsahující sken (fotokopii) dokumentu s vlastnoručním podpisem Oprávněné osoby se považuje za právoplatnou náhradu písemné výpovědi. V případě, že je součástí výpovědi žádost o přenesení čísla Účastníka do jiné sítě, výpovědní lhůta činí 10 dnů. Tato lhůta se neuplatní, pokud doba zbývající do zániku smlouvy je kratší než 10 dnů nebo k přenesení telefonního čísla nedošlo. Účastník se po učinění požadavku na přenesení telefonního čísla může s podnikatelem doposud mu poskytujícím veřejně dostupnou službu elektronických komunikací dohodnout na pozdějším datu zániku smlouvy.

 

Online zákaznická podpora

Novinky

27.08.
2018

Neomezený mobilní tarif a snížení cen mobilních dat

Rozšiřujeme nabídku mobilních tarifů o neomezené volání včetně dat za výhodnou cenu. Plošně jsme také snížili...

02.05.
2018

Nové datové balíčky

Rozšiřujeme nabídku mobilních datových balíčků. Nově jsou v nabídce balíčky 25 MB, 2 GB a 5 GB na měsíc....

Další aktuality

Proč zvolit FAYN

  • Nabízíme klasické mobilní i pevné volání
  • Doma či v práci voláte nejlevněji (VoIP), v terénu pak stále výhodně přes GSM
  • Každý se dovolá vám, vy se dovoláte všem
  • Levné ceny volání nebo volání zdarma
  • Umíme i stabilní a rychlý pevný internet
Další informace

Co je VoIP

Využijte své internetové připojení k telefonování a začněte tak volat za bezkonkurenčně nízké ceny. Internetové telefonování (VoIP) je plnohodnotnou náhradou klasické pevné linky, hodí se i pro mobilní telefony.

U klasické pevné linky se hlas přenáší "po drátech", zatímco u internetové telefonie putuje hlas po internetu. Jediné, co pro volání potřebujete, je telefon, který volání umožní.


Více o VoIP
neomezené volání a mobilní data