Vyhlášení Obchodních podmínek k 1. 1. 2022

Oznamujeme platnost nových Všeobecných obchodních podmínek s účinností od 1. 1. 2022.

V souvislosti s novelou Zákona o elektronických komunikacích, která vejde v platnost dne 1. 1. 2022, upravujeme naše Všeobecné obchodní podmínky (VOP). Došlo k mírnému zjednodušení/zkrácení dokumentu a dále:

  • odrážejí povinnost informovat o náležitostech smluvních podmínek již v průběhu objednávky (což jsme již činili, ale nyní bude informování dle náležité šablony stanovené Zákonem) a v průběhu smluvního vztahu
  • odrážejí povinnost informovat o paušálních náhradách při potížích s přenosem služby nebo dohodnuté opravy
  • odrážejí nové podmínky pro využívání tzv. cookies na Internetových stránkách
  • odrážejí chystanou možnost přenést službu typu ISP (internet na doma) obdobně, jako telefonní číslo
  • odrážejí úpravy, které vedou k omezení telemarketingu – ve výchozím stavu se telemarketing považuje za zakázaný. Pouze pokud je provozovatelům "telefonních seznamů" předána informace o tom, že si účastník přeje být telemarketingově kontaktován, tak je telemarketing povolen. Telemarketing též může být sjednán účastníkem s různými subjekty individuálně. Údaje poskytovatelům "telefonních seznamů" na žádost předáváme již nyní. Automatický nesouhlas vchází v platnost od 1. 7. 2022. 

Naše obchodní podmínky naleznete vždy na adrese: https://www.fayn.cz/podminky/

Dále dochází ke zvýšení cen nových aktivací našich služeb. 

Změny považujeme za takové, které nemají negativní vliv na Účastníka, či se jedná o změny neutrální. Dále jde o změny plynoucí z novelizace Zákonů. VOP vchází v platnost dnem 1. 1. 2022. Pokud by Účastník považoval změny za změny s negativním vlivem, takové změny vstupují v platnost k 1. 2. 2022. Jestliže se změnami nesouhlasíte, máte právo do 30 dnů ode dne účinnosti vypovědět služby bez sankce (vzhledem k tomu, že naše služby jsou na dobu neurčitou, sankce nejsou aplikovány v žádném případě). Nebude-li reagováno, předpokládá se souhlasné stanovisko.