Vyhlášení Obchodních podmínek k 1. 7. 2022

Oznamujeme platnost nových Všeobecných obchodních podmínek s účinností od 1. 7. 2022.

V souvislosti s novelou Zákona o elektronických komunikacích upravujeme naše Všeobecné obchodní podmínky (VOP). Včetně verze z 1. 1. 2022 souhrnně došlo k mírnému zjednodušení/zkrácení dokumentu a dále zejména:

  • odrážejí povinnost informovat o náležitostech smluvních podmínek (Souhrn Smlouvy) již v průběhu objednávky, nebo těsně před účinností Smlouvy
  • odrážejí povinnost informovat o paušálních náhradách při potížích s přenosem služby nebo dohodnuté opravy
  • odrážejí nové podmínky pro využívání tzv. cookies na Internetových stránkách
  • odrážejí chystanou možnost přenést službu typu ISP (internet na doma) obdobně, jako telefonní číslo
  • odrážejí úpravy, které vedou k omezení telemarketingu – ve výchozím stavu se telemarketing považuje za zakázaný. Pouze pokud je provozovatelům "telefonních seznamů" předána informace o tom, že si účastník přeje být telemarketingově kontaktován, tak je telemarketing povolen. Telemarketing též může být sjednán účastníkem s různými subjekty individuálně. Údaje poskytovatelům "telefonních seznamů" na žádost předáváme již nyní. Automatický nesouhlas vchází v platnost od 1. 7. 2022. 
  • odrážejí úpravy s ohledem na srozumitelné, jasné a textové informování o změnách Smluvních podmínek

Zde si můžete podmínky stáhnout...

Naše obchodní podmínky naleznete vždy na adrese: https://www.fayn.cz/podminky/

Změny považujeme za takové, které nemají negativní vliv na Účastníka. Dále jde o změny plynoucí z novelizace Zákonů. VOP vchází v platnost dnem 1. 7. 2022. Jestliže se změnami nesouhlasíte, máte právo do 30 dnů ode dne oznámení vypovědět služby bez sankce (vzhledem k tomu, že naše služby jsou na dobu neurčitou, sankce nejsou aplikovány v žádném případě). Nebude-li reagováno, předpokládá se souhlasné stanovisko.