Zavedení minimální útraty na starších tarifech bez paušálů

Vzhledem k situaci na trhu a rostoucím nákladům přistupujeme k úpravě podmínek využívání našich starších tarifů.

Vzhledem k situaci na trhu a rostoucím nákladům přistupujeme k úpravě podmínek využívání našich starších tarifů. Vážíme si vaší dosavadní přízně, a proto jsme zvolili takovou formu změny, která se aktivních uživatelů příliš nedotkne. 

U tarifů MINI, SIMPLE, ZERO, START, FREE, FAYN_Cool a FAYN_EASY

  • Zavádíme minimální měsíční útratu 20 Kč včetně DPH
  • Účinnost změny od 1. 11. 2022

Tedy neměníme vám tarif, ani jeho ceny, ani způsob platby, nicméně pokud provoláte méně, než 20 Kč měsíčně, tak vám bude rozdíl doúčtován. Pokud provoláte na daném tarifu více, než 20 korun, změna se vás nijak nedotkne. Také zákazníků platících fakturou se změna příliš nedotkne, protože tam již minimální plnění nastaveno je. Dále naleznete shrnutí podmínek vašeho tarifu ke stažení. 

Pokud vám změna nevyhovuje, máte právo: 

  • Službu vypovědět bez sankcí – ukončit, ideálně pomocí formuláře https://form.fayn.cz/vypoved 
  • Službu si přenést k jinému poskytovateli, kód pro přenos naleznete v zákaznické zóně https://www.fayn.cz/samoobsluha, kliknete na obrázek telefonu pod nápisem Moje služby, poté na dané číslo a zobrazí se vám nabídka včetně OKU kódu. S tímto kódem se rovnou obraťte na nového poskytovatele

Aktualizované shrnutí smlouvy pro dané tarify

Informace byla uživatelům zaslána e-mailem ve dnech 14. 9. až 27. 9. 2022, následně ve Zpravodaji dne 19. 10. 2022.